Eğitimin Adı Süreç Yönetimi uzmanlığı (Kurumsal Yönetim Mimarı) sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 60 saat  veya 10 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • Süreç yönetiminin, günümüz yönetim sistemlerinin  (ISO9001, 27001, 22301, 14001, 20000, vb.) yapısını kuracak seviyede öğrenilmesi
 • Süreç yönetimi kavramlarının öğrenilmesi
 • Süreç, organizasyon, proje ilişkisinin öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket organizasyon yapısının öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket birimleri arasındaki iş akışlarının öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket ürün (hizmet) yaşam sürecinin öğrenilmesi
 • Tasarım ve geliştirme sürecinin öğrenilmesi
 • Üretim sürecinin öğrenilmesi
 • Mali İşler sürecinin öğrenilmesi
 • Ürün yaşam sürecindeki değişikliklerin nasıl yönetileceğinin öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket organizasyonunun veya süreç yapısının kurulumu için gerekli dokümanların öğrenilmesi ve hazırlanması
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Büyük ölçekli bir şirketin geneline , günümüz yönetim sistemlerinin  (ISO9001, 27001, 22301, 20000, vb.) yapısını kuracak bilgiye sahip olmak
 • Büyük ölçekli bir şirketin iş akışları hakkında bilgi sahibi olmak
 • Büyük ölçekli bir şirketin kurum içi ve dışı veri akışları hakkında bilgi sahibi olmak
 • Büyük ölçekli bir şirketin doküman yapısı  hakkında bilgi sahibi olmak
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir süreç yönetimi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Süreç yönetimi hususlarını bireysel yaşama aktarmak
 • Örnek çalıştaylarla gerekli dokümanları hazırlama becerisine sahip olmak

 

Hedef
 • Süreç Yönetimi Uzmanı (Kurumsal Yönetim Mimarı) sertifikası
İçerik 1.       Süreç Yönetimi nedir ?

2.       Günümüz yönetim sistemi standartlarındaki (ISO9001, 27001, 22301, 20000, vb.) süreç yönetimi esasları

3.       Süreç Analizi

4.       Organizasyon süreç ilişkisi

5.       Ürün (Hizmet) Yaşam Süreci

6.       Sistem Mühendisliği

7.       Satış öncesi süreçler (Pazarlama, Satış, vb.)

8.       Tasarım ve Geliştirme Süreci

9.       Üretim Süreci (Sevk, Ambalajlama / Paketleme, Nakliyat, vb. dahil)

10.   Kurulum ve yayılım süreçleri

11.   Bakım (Müşteri hizmetleri dahil)

12.   Destek süreçleri

a.       Bilgi Sistemleri

b.       Stratejik Yönetim

c.       Kalite (Kurumsal yönetim sistemleri)

d.       Satınalma

e.       İnsan Kaynakları

f.        Mali İşler (Finans / Muhasebe)

g.       Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi

h.       İletişim

i.         Hukuk

j.         Sosyal Hizmetleri (Yemek, Ulaşım, vb. dahil)

13.   Gerekli dokümanların hazırlanması (aşağıdaki dokümanlar bilgi amaçlı verilmiş olup, bunların dışında da dokümanlar oluşturulabilecektir)

a.       Süreç Analizleri

b.       Arayüz ve Bağımlılıklar_Süreç Analizi Sonucu Formu

c.       Organizasyon, Rol ve Sorumluluklar

d.       Süreç Tanımlama Dokümanları (tüm süreçler için)

e.       Prosedürler (örnek olarak)

14.  Sınav

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Süreç yönetimi, Süreç Analizi, Hizmet, Ürün, Proje, Malzeme, Sürüm, İş Akışı, İş Akış Diyagramları, Danışmanlık, Sistem Kurulumu, Yazılı Bilgiler, Doküman Yönetimi, Kayıtlar, Formlar, Organizasyon, Roller, Sorumluluklar, ISO27001, ISO27002, ISO9001, ISO22301, ISO20000, Yasal Uyumluluk, Kurumsal Kayıtlar, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi, ERP, Kurumsal Portal,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.