Eğitimin Adı İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISO22301:2012) kurulum uzmanlığı (danışmanlığı) sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 90 saat  veya 15 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin  (ISO22301:2012) büyük ölçekli bir şirketin geneline kurulum yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • İş Sürekliliği kavramlarının öğrenilmesi
 • İş Sürekliliği yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurulumu için gerekli dokümanların öğrenilmesi ve hazırlanması
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin  (ISO22301:2012) büyük ölçekli bir şirketin geneline kurulum danışmanlığını yapacak bilgiye sahip olmak
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • İş Sürekliliği hususlarını bireysel yaşama aktarmak
 • Büyük ölçekli bir şirket için gerekli doküman yapısı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Doküman oluşturma süreci hakkında bilgi sahibi olmak
 • Örnek çalıştaylarla gerekli dokümanları hazırlama becerisine sahip olmak
Hedef
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi  (ISO22301:2012) kurulum uzmanı (danışmanı) sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO22301:2012 standardı maddeleri

a.       Giriş

b.       Kapsam

c.       Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

d.       Terimler ve Tarifler

e.       Kuruluşun Bağlamı (Çerçevesi)

f.         Liderlik

g.       Planlama

h.       Destek

i.         Operasyon (İşletim)

j.         Performans Değerlendirme

k.        İyileştirme

3.       Proje planı hazırlanması

4.       Mevcut Durum Analizi yapılması

5.       Gerekli dokümanların hazırlanması (aşağıdaki dokümanlar bilgi amaçlı verilmiş olup, bunların dışında da dokümanlar oluşturulabilecektir)

a.       İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kitabı

b.       Kuruluşun Bağlamı Prosedürü

c.       Süreç Analizleri

d.       Kuruluş Amaçları Formu

e.       İş Sürekliliği Amaçları_İş Sürekliliği Politikası Formu

f.        İç ve Dış Hususlar Formu

g.       Arayüz ve Bağımlılıklar_Süreç Analizi Sonucu Formu

h.       Yazılı Bilgiler Doküman Yönetimi Prosedürü

i.         Risk, İş Etki Analizi ve İş Sürekliliği Prosedürü

j.         Risk Değerlendirme Sonuçları Raporu

k.       Risk Yönetimi ve İş Etki Analizleri

l.         İş Sürekliliği Planları

m.     Tatbikat Planları

n.       Performans Değerlendirme Prosedürü

o.       Uygunsuzluk ve Olay Yönetimi Prosedürü

p.       Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi Prosedürü

q.       İç denetim Planı

r.        Yönetim Gözden Geçirme çıktıları

6.       Sınav

 

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, İş Etki Analizi, ISO22301, İş Sürekliliği Planları, Tatbikatlar, Yasal Uyumluluk, Değişiklik Yönetimi, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, İş Sürekliliği Rolleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, Felakette Kurtarma Merkezi, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Konfigürasyon Veri Tabanı, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.