Eğitimin Adı Kalite Yönetim Sistemi (ISO9001:2015) temel tanıtım eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 6 saat  veya 1 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
  • Kalite Yönetim Sisteminin  (ISO9001:2015) temel olarak öğrenilmesi
  • Kalite kavramlarının öğrenilmesi
  • Kalite yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
  • Kalite Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
  • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
  • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
  • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
  • Kalite hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
  • Kalite Yönetim Sistemi  (ISO9001:2015) katılım sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO9001:2015 standardı maddeleri

a.       Giriş

b.       Kapsam

c.       Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

d.       Terimler ve Tarifler

e.       Kuruluşun Bağlamı (Çerçevesi)

f.         Liderlik

g.       Planlama

h.       Destek

i.         Operasyon (İşletim)

j.         Performans Değerlendirme

k.        İyileştirme

 

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Kalite, Risk Yönetimi, Kalitesel Tehditler ve Riskler, ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO20000,  Açıklık (Zafiyet), Yasal Uyumluluk, Bilgi Transferi, Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Bilgilerin Sınıflandırılması, Varlık Envanteri, İstihdam Koşulları, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, Kalite Rolleri, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Tasarım ve Geliştirme, Ürün Gerekleri, Ürün Sunumu, Hizmet Sunumu, Tedarik Süreçleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, Tatbikat, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Fikri Mülkiyet Hakkı, İzlenebilirlik, Konfigürasyon, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim, Müşteri Memnuniyeti
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.