Eğitimin Adı Kurumsal Yönetim uzmanlığı sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • Kurumsal yönetimin, kurumsal yapıyı sıfırdan kuracak veya yeniden düzenleyecek seviyede öğrenilmesi
 • Kurumsal yönetim kavramlarının öğrenilmesi
 • Süreç, organizasyon, proje ilişkisinin öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket organizasyon yapısının öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket birimleri arasındaki iş akışlarının öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket bilgi sistemleri alt yapısının genel olarak öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket otomasyon sistemlerinin genel olarak öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket organizasyonunun veya süreç yapısının kurulumu için gerekli dokümanların öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Büyük ölçekli bir şirketin genelinde , kurumsal yapıyı kuracak bilgiye sahip olmak
 • Büyük ölçekli bir şirketin iş akışları hakkında bilgi sahibi olmak
 • Büyük ölçekli bir şirketin kurum içi ve dışı veri akışları hakkında bilgi sahibi olmak
 • Büyük ölçekli bir şirketin doküman yapısı  hakkında bilgi sahibi olmak
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir süreç yönetimi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Kurumsal yönetim hususlarını bireysel yaşama aktarmak
 • Örnek çalıştaylarla gerekli dokümanları hazırlama becerisine sahip olmak

 

Hedef
 • Kurumsal Yönetim Uzmanı sertifikası
İçerik 1.       Kurumsal yönetim nedir?

2.       Kurumsal yönetim sistemi standartlarının gelişimi

3.       Kurumsal yönetim sistemi standartlarının temel ilkeleri

a.       Liderlik ve kararlılık

b.       Süreçler ve gerçeklerle yönetim

c.       Çalışanların eğitimi, bilinçlendirilmesi ve katılımı

d.       Sürekli iyileştirme, öğrenme ve yenilik

e.       İş ortaklığı geliştirme

f.        Toplumsal sorumluluk

g.       İş sonuçlarına hedeflenme ve kıyaslama

4.       Kurumsal yapının tanımlanması

a.       İş modelinin belirlenmesi

b.       İş modeline uygun süreçlerin belirlenmesi

c.       İş modeline uygun örgütsel (organizasyonel) yapılanmanın sağlanması,

d.       Süreçlerin ve iş akışlarının belirlenmesi,

e.       İş, görev ve rol (iş ünvanı) tanımlarının yapılması, yetkinliklerinin belirlenmesi,

f.        Çalışanların rollere atanması,

g.       Dokümantasyon yapısının tanımlanması

h.       Bilgi Sistemleri alt yapısı ve Kurumsal Bilgi Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve/veya temini,

i.         Çalışanlara Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi ve süreç eğitimlerinin verilmesi.

5.    Kurumsal yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında PUKİ (Planla-Uygula-Kontrol et-İyileştir) döngüsü

6.    Sınav

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Kurumsal Yönetim, Süreç yönetimi, Süreç Analizi, Hizmet, Ürün, Proje, Malzeme, Sürüm, İş Akışı, İş Akış Diyagramları, Danışmanlık, Sistem Kurulumu, Yazılı Bilgiler, Doküman Yönetimi, Kayıtlar, Formlar, Organizasyon, Roller, Sorumluluklar, ISO27001, ISO27002, ISO9001, ISO22301, ISO20000, Yasal Uyumluluk, Kurumsal Kayıtlar, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi, ERP, Kurumsal Portal, Sürdürülebilirlik, İş modeli,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.