ISO / IEC 25051: 2014 aşağıdakileri belirler:

  • Kullanıma Hazır Yazılım Ürünü (RUSP) için kalite gereksinimleri;
  • RUSP testi için test planı, test açıklaması ve test sonuçları da dahil olmak üzere test dokümantasyonu için gereksinimler;
  • RUSP’un uygunluk değerlendirmesi için talimatlar.

Güvenlik veya ticari kritik RUSP için de tavsiyeler içerir.

ISO / IEC 25051: 2014, yalnızca, kullanıcının RUSP tarafından sunulduğu ve teslim edildiği şekilde çalışacağı konusunda güven sağlamasıyla ilgilidir. Üretim gerçekleştirmesi (faaliyetler ve ara ürünler, örn. Spesifikasyonlar dahil) ile ilgilenmez. Bir tedarikçinin kalite sistemi ISO / IEC 25051: 2014 kapsamı dışındadır.