Eğitimin Adı İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISO22301:2012) uzmanı ve iç denetçisi sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin  (ISO22301:2012) denetim yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • İş Sürekliliği kavramlarının öğrenilmesi
 • İş Sürekliliği yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
 • Denetim sürecinin ve uygulamasınn öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • İş Sürekliliği hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi  (ISO22301:2012) uzmanı sertifikası
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi  (ISO22301:2012) iç denetçi sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO22301:2012 standardı maddeleri

a.       Giriş

b.       Kapsam

c.       Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

d.       Terimler ve Tarifler

e.       Kuruluşun Bağlamı (Çerçevesi)

f.         Liderlik

g.       Planlama

h.       Destek

i.         Operasyon (İşletim)

j.         Performans Değerlendirme

k.        İyileştirme

3.       İç denetim

a.       Denetim türleri

b.       İç denetim nedir?

c.       İç denetimin faydaları

d.       Belgelendirme denetimi

e.       Denetim süreci

i.      Denetim öncesi (planlama, hazırlık)

ii.      Uygulama (açılış toplantısı, denetim, uygunsuzlukların belirlenmesi, kapanış toplantısı)

iii.      Denetim sonrası (raporlama, takip ve kapatma)

f.        Denetçi özellikleri ve tavsiyeler

4.       Sınav

 

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, İş Etki Analizi, ISO22301, İş Sürekliliği Planları, Tatbikatlar, Yasal Uyumluluk, Değişiklik Yönetimi, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, İş Sürekliliği Rolleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, Felakette Kurtarma Merkezi, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Konfigürasyon Veri Tabanı, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.