Hakkımızda

Kuruluş Bilgisi
Bahadır, 2011 yılında aşağıdaki kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur;

1. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel hukuk gerçek ya da tüzel kişilerine ve sivil toplum kuruluşlarına genel yönetim konuları başta olmak üzere ihtiyaç duydukları konularda, iletişim, proje, pazarlama, yönetim sistemleri, verimlilik, ürün, üretim, bütçeleme ve maliyet muhasebesi, finansal raporlama, iş sağlığı ve yönetim sistemleri, her türlü teşvik uygulamaları konularında yeniden yapılandırma, proje yönetimi hizmetleri vermek, eğitim vermek ve danışmanlık yapmak.

2. Her türlü yönetim ve ürün standartlarına uygun danışmanlık yapmak ve bu konulardaki uygunluk denetimlerini yapmak.

3. Kamu ve özel hukuk gerçek ya da tüzel kişilerinin yıllık bütçelerini, nakit akım, fon akım tablolarını, yatırım projelerini hazırlamak, kar analizleri yapmak ve benzeri konularda raporlar hazırlayıp ilgililere sunmak.

4. Her türlü bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri, bilgi işlem cihaz ve donanımları, bilgi işlem yazılımları, bilgi işlem sistemleri, elektronik ve telekomünikasyon cihazları, bilgisayar destekli güvenlik, medya yedekleme ve ölçümleme sistemleri, internet yazılım, donanım ve bağlantı servisleri kurulum, dahili ve harici ticaret, yönetim danışmanlığı yapmak, konu ile ilgili montaj ve demontaj işleri yapmak ve yaptırmak.

Çalışanlarımız
Bahadır, konusunda uzman, nitelikli ve tecrübeli çalışanlarla kuruluş amaçlarına yönelik
hizmetleri gerçekleştirmektedir.