Eğitimin Adı Kalite Yönetim Sistemi (ISO9001:2015) kurulum uzmanlığı (danışmanlığı) sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 90 saat  veya 15 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti

 

Eğitimin Amacı
 • Kalite Yönetim Sisteminin  (ISO9001:2015) büyük ölçekli bir şirketin geneline kurulum yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • Kalite kavramlarının öğrenilmesi
 • Kalite yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • Kalite Yönetim Sistemi kurulumu için gerekli dokümanların öğrenilmesi ve hazırlanması
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Kalite Yönetim Sisteminin  (ISO9001:2015) büyük ölçekli bir şirketin geneline kurulum danışmanlığını yapacak bilgiye sahip olmak
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Kalite hususlarını bireysel yaşama aktarmak
 • Büyük ölçekli bir şirket için gerekli doküman yapısı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Doküman oluşturma süreci hakkında bilgi sahibi olmak
 • Örnek çalıştaylarla gerekli dokümanları hazırlama becerisine sahip olmak
Hedef
 • Kalite Yönetim Sistemi  (ISO9001:2015) kurulum uzmanı (danışmanı) sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO9001:2015 standardı maddeleri

a.       Giriş

b.       Kapsam

c.       Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

d.       Terimler ve Tarifler

e.       Kuruluşun Bağlamı (Çerçevesi)

f.         Liderlik

g.       Planlama

h.       Destek

i.         Operasyon (İşletim)

j.         Performans Değerlendirme

k.        İyileştirme

3.       Proje planı hazırlanması

4.       Mevcut Durum Analizi yapılması

5.       Gerekli dokümanların hazırlanması (aşağıdaki dokümanlar bilgi amaçlı verilmiş olup, bunların dışında da dokümanlar oluşturulabilecektir)

a.       Kalite Yönetim Sistemi Kitabı

b.       Kuruluşun Bağlamı Prosedürü

c.       Süreç Analizleri

d.       Kuruluş Amaçları Formu

e.       Kalite Amaçları_Kalite Politikası Formu

f.        İç ve Dış Hususlar Formu

g.       Arayüz ve Bağımlılıklar_Süreç Analizi Sonucu Formu

h.       Yazılı Bilgiler Doküman Yönetimi Prosedürü

i.         Risk, İş Etki Analizi ve İş Sürekliliği Prosedürü

j.         Risk Değerlendirme Sonuçları Raporu

k.       Risk Yönetimi ve İş Etki Analizleri

l.         İş Sürekliliği Planları

m.     Performans Değerlendirme Prosedürü

n.       Uygunsuzluk ve Olay Yönetimi Prosedürü

o.       Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi Prosedürü

p.       Tasarım ve Geliştirme Süreç Tanımlama Dokümanı

q.       Müşteri İlişkileri Süreç Tanımlama Dokümanı

r.        Üretim Süreç Tanımlama Dokümanı

s.        Satınama Süreç Tanımlama Dokümanı

t.        İç denetim Planı

u.       Yönetim Gözden Geçirme çıktıları

6.       Sınav

 

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Kalite, Risk Yönetimi, Kalite Tehditleri, ISO9001, ISO27001, ISO20000,  Açıklık (Zafiyet), Yasal Uyumluluk, Bilgi Transferi, Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Bilgilerin Sınıflandırılması, Varlık Envanteri, İstihdam Koşulları, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, Kalite Rolleri, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Tasarım ve Geliştirme, Ürün Gerekleri, Ürün Sunumu, Hizmet Sunumu, Tedarik Süreçleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Fikri Mülkiyet Hakkı, İzlenebilirlik, Konfigürasyon, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim, Müşteri Memnuniyeti
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.