Eğitimin Adı Stratejik Yönetim uzmanlığı (Stratejik Planlama Yöneticisi) sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • Stratejik yönetim kavramının stratejik plan hazırlayacak seviyede öğrenilmesi
 • Stratejik yönetim kavramlarının öğrenilmesi
 • Strateji geliştirme ögeleri ile stratejik planlama yapılmasının öğrenilmesi
 • Vizyon, Misyon, temel değerlerin, kurumsal ve birimsel amaçların tanımlanmasının öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket için kapsam analizinin yapılmasının öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket için Güçlü, zayıf yanlar fırsatlar ve tehditler analizi [SWOT (GZFT)] yapılmasının öğrenilmesi
 • Büyük ölçekli şirket organizasyonunda stratejik yönetim yapısının kurulumu için gerekli dokümanların öğrenilmesi
 • 5018 sayılı kanuna uygun, stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • 5018 sayılı kanun gereği tüm kamu kuruluşları için geçerli olan stratejik planları hazırlama bilgisine sahip olmak
 • 5018 sayılı kanun gereği tüm kamu kuruluşları için geçerli olan performans programları hazırlama bilgisine sahip olmak
 • 5018 sayılı kanun gereği tüm kamu kuruluşları için geçerli olan faaliyet raporları hazırlama bilgisine sahip olmak
 • Büyük ölçekli bir şirketin,  vizyon, misyon, temel değerleri ile kurumsal ve birimsel amaçları hakkında bilgi sahibi olmak
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir stratejik yönetim bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • Strateji geliştirme ile ilgili bölümlerde ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Stratejik yönetim hususlarını bireysel yaşama aktarmak
 • Örnek çalıştaylarla gerekli dokümanları hazırlama becerisine sahip olmak
Hedef
 • Stratejik Yönetim uzmanlığı (Stratejik Planlama Yöneticisi) sertifikası
İçerik 1.       Stratejik Yönetim nedir ?

2.       Stratejik yönetim esaslarının yasalar ve yönetim sistemleri ile ilişkisi

3.       Stratejik yönetim sürecinin açıklanması

4.       Vizyon, misyon ve temel değerlerin belirlenmesi

5.       Mevcut durum analizi (kurumsal bağlamın analizi)

a.       Kapsam analizi

i.      İlgili taraflar ve gereksinimlerinin belirlenmesi

ii.      Kuruluş içi ve dışı süreçlerin (hizmetlerin) belirlenmesi

iii.      Süreçler (hizmetler) arasındaki bağımlılıkların belirlenmesi

iv.      Çevre Analizi (PESTS)

v.      Güçlü, zayıf yanlar fırsatlar ve tehditler analizi (GZFT veya SWOT)

6.       Stratejik amaçların belirlenmesi

7.       Stratejik hedeflerin belirlenmesi

8.       Eylemlerin belirlenmesi

9.       Kaynak ihtiyaç ve eylem planlaması

10.   Strateji geliştirme ögeleri ile stratejik planlama

a.       Neredeyiz ? Ne Durumdayız ?

i.      Birim Stratejilerinin belirlenmesi (GZFT, PESTS analizlerini temel alarak)

ii.      Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

iii.      Performans Ölçme, İzleme ve Değerlendirme

b.       Nereye Gideceğiz ?

i.      Birim Stratejik Amaçları

ii.      Birim Stratejik Hedefleri

iii.      Birim Performans Ölçüleri

iv.      Süreç Performans Ölçüleri

c.       Ne ? İle Nasıl ? Gideceğiz

i.      Birim Eylemleri (Projeleri, Faaliyetleri)

ii.      Birim Eylemleri için Kaynak İhtiyacı

11.   Stratejik Plan hazırlanması

12.   Performans Programı hazırlanması

13.   Faaliyet Raporu hazırlanması

14.  Sınav

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Kurumsal Yönetim, Stratejik Yönetim, Strateji Geliştirme, 5018 sayılı kanun, Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Süreç yönetimi, Süreç Analizi, SWOT (GZFT), Faaliyet, Amaç, Hedef, Hizmet, Ürün, Proje, Malzeme, Sürüm, İş Akışı, Doküman Yönetimi, Kayıtlar, Formlar, Organizasyon, Roller, Sorumluluklar, ISO27001, ISO9001, ISO22301, ISO20000, Yasal Uyumluluk, Kurumsal Kayıtlar, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi, Performans ölçütleri, Kurumsal Eylemler, Kaynak Planlaması, Üst yönetim,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.