Eğitimin Adı Çevre Yönetim Sistemi (ISO14001:2015) uzmanı ve iç denetçisi sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • Çevre Yönetim Sisteminin  (ISO14001:2015) denetim yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • Çevre kavramlarının öğrenilmesi
 • Çevre yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • Çevre Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
 • Denetim sürecinin ve uygulamasınn öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Çevre hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
 • Çevre Yönetim Sistemi  (ISO14001:2015) uzmanı sertifikası
 • Çevre Yönetim Sistemi  (ISO14001:2015) iç denetçi sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO14001:2015 standardı maddeleri

·         4 Kuruluşun bağlamı

o   4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

o   4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

o   4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

·         5 Liderlik

o   5.1 Liderlik ve taahhüt

o   5.2 Çevre politikası

o   5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

·         6 Planlama

o   6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri

o   6.1.1 Genel

o   6.1.2 Çevre boyutları

o   6.1.3 Uygunluk yükümlülükleri

o   6.1.4 Planlama faaliyeti

o   6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama

o   6.2.1 Çevre amaçları

o   6.2.2 Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

·         7 Destek

o   7.1 Kaynaklar

o   7.2 Yeterlilik

o   7.3 Farkındalık

o   7.4 İletişim

o   7.4.1 Genel

o   7.4.2 İç iletişim

o   7.4.3 Dış iletişim

o   7.5 Dokümante edilmiş bilgi

o   7.5.1 Genel

o   7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

o   7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

·         8 Operasyon

o   8.1 Operasyonel planlama ve control

o   8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

·         9 Performans değerlendirme

o   9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

o   9.1.1 Genel

o   9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi

o   9.2 İç tetkik

o   9.2.1 Genel

o   9.2.2 İç tetkik programı

o   9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

·         10 İyileştirme

o   10.1 Genel

o   10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

o   10.3 Sürekli iyileşme

3.       İç denetim

a.       Denetim türleri

b.       İç denetim nedir?

c.       İç denetimin faydaları

d.       Belgelendirme denetimi

e.       Denetim süreci

i.      Denetim öncesi (planlama, hazırlık)

ii.      Uygulama (açılış toplantısı, denetim, uygunsuzlukların belirlenmesi, kapanış toplantısı)

iii.      Denetim sonrası (raporlama, takip ve kapatma)

f.        Denetçi özellikleri ve tavsiyeler

4.       Sınav

 

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Çevre, Risk Yönetimi, Çevresel Tehditler ve Riskler, ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO20000,  Açıklık (Zafiyet), Yasal Uyumluluk, Bilgi Transferi, Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Bilgilerin Sınıflandırılması, Varlık Envanteri, İstihdam Koşulları, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, Çevre Rolleri, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Tasarım ve Geliştirme, Ürün Gerekleri, Ürün Sunumu, Hizmet Sunumu, Tedarik Süreçleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, Tatbikat, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Fikri Mülkiyet Hakkı, İzlenebilirlik, Konfigürasyon, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim, Müşteri Memnuniyeti
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.