Eğitimin Adı Risk Yönetimi uzmanlığı (Risk Yöneticiliği) sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti  

 

Eğitimin Amacı
 • Risk yönetiminin, günümüz yönetim sistemlerinin  (ISO9001, 27001, 22301, vb.) risk temelli yapısını kuracak seviyede öğrenilmesi
 • Risk yönetimi kavramlarının öğrenilmesi
 • Riskler hakkında farkındalığın sağlanması
 • Risk yönetimi kurulumu için gerekli dokümanların öğrenilmesi ve hazırlanması
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Büyük ölçekli bir şirketin geneline , günümüz yönetim sistemlerinin  (ISO9001, 27001, 22301, vb.) risk temelli yapısını kuracak bilgiye sahip olmak
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir risk yönetimi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Risk yönetimi hususlarını bireysel yaşama aktarmak
 • Örnek çalıştaylarla gerekli dokümanları hazırlama becerisine sahip olmak

 

Hedef
 • Risk yönetimi uzmanı sertifikası (Risk Yöneticiliği Sertifikası)
İçerik 1.       Risk Yönetimi nedir ?

2.       Tanımlar

3.       Rol ve sorumluluklar

4.       Günümüz yönetim sistemi standartlarındaki (ISO9001, 27001, 22301, 31000, vb.) risk yönetimi esasları

5.       Risk Değerlendirme

a.       Süreç ve Risk Analizi

i.      Kapsamdaki kritik süreç veya hizmetlerin belirlenmesi (kapsam analizi)

ii.      Süreçlere ait girdiler, çıktılar ve bağımlılıkların belirlenmesi

iii.      Risklerin tanımlanması

iv.      Risklerin Gerçekleşme Olasılıklarının Belirlenmesi

v.      İş Etki Analizi yapılarak, risklerin etkilerinin belirlenmesi

b.       Risk Değerleme

i.      Risklerin önceliklendirilmesi

ii.      Risk kabul değeri ve seviyesinin belirlenmesi (risk iştahı)

c.       Risk değerlendirme sonuçları

6.       Risk işleme

a.       Risk işleme kararları

b.       Risk azaltma kontrolleri (faaliyetleri, hedefleri, vb.)

c.       Kurumsal hedefler (kalite, bilgi güvenliği, iş sürekliliği, vb.) ve risk işleme kararları arasındaki ilişki

d.       Risk işleme planı

e.       Uygulanabilirlik bildirgesi

f.        İş sürekliliği planları ve risk işleme kararları arasındaki ilişki

g.       Risk işleme kararlarının uygulanma planlaması

7.    Risk işleme sonuçları

8.       Gerekli dokümanların hazırlanması (aşağıdaki dokümanlar bilgi amaçlı verilmiş olup, bunların dışında da dokümanlar oluşturulabilecektir)

a.       Kuruluşun Bağlamı Prosedürü

b.       Süreç Analizleri

c.       Arayüz ve Bağımlılıklar_Süreç Analizi Sonucu Formu

d.       Yazılı Bilgiler Doküman Yönetimi Prosedürü

e.       Risk Tanımları

f.        Risk, İş Etki Analizi ve İş Sürekliliği Prosedürü

g.       Risk Değerlendirme Sonuçları Raporu

h.       Risk Yönetimi ve İş Etki Analizleri

i.         Uygulanabilirlik bildirgesi

j.         Risk İşleme Planı

9.    Sınav

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği, Danışmanlık, Sistem Kurulumu, Yazılı Bilgiler, Doküman Yönetimi, Kayıtlar, Formlar, Roller, Sorumluluklar, Risk Yönetimi, Tehditler, Kontroller, ISO27001, ISO27002, ISO9001, ISO22301, ISO31000, Açıklık (Zafiyet), Risk Sahibi, Risk Olasılığı, Risk Etkisi, Risk Seviyesi, Risk / Süreç Önceliği, Risk İşleme, Artık Risk, Kabul Değeri, Varlıklar, Parola (şifre), Yasal Uyumluluk, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, İş Etki Analizi, İş Sürekliliği Planları, Tatbikatlar, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.