Eğitimin Adı Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmet  Yönetim Sistemi (ISO20000-1:2011) uzmanı ve iç denetçisi sertifika eğitimi
Eğitimcinin Adı, Soyadı  
Eğitim Yeri  
Eğitim Tarihi  
Eğitim Süresi 30 saat  veya 5 kişi.gün (6 saat / gün)
Eğitim ücreti
Eğitimin Amacı
 • BT Hizmet  Yönetim Sisteminin  (ISO20000-1:2011) denetim yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • BT Hizmet yönetimi  kavramlarının öğrenilmesi
 • BT Hizmet  yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • BT Hizmet  Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
 • Denetim sürecinin ve uygulamasınn öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • BT Hizmet  hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
 • BT Hizmet  Yönetim Sistemi  (ISO20000-1:2011) uzmanı sertifikası
 • BT Hizmet  Yönetim Sistemi  (ISO20000-1:2011) iç denetçi sertifikası
İçerik 1.       Temel kavramlar

2.       ISO20000-1:2011 standardı maddeleri

a.       BT Hizmet Yönetimine Giriş

b.       Diğer standartlarla ilişkisi

c.       Hizmet yönetimi genel gereksinimleri

d.       Yeni veya değişen hizmetlerin tasarımı ve uygulamaya alınması

i.      Planlama

ii.      Tasarım ve geliştirme

iii.      Uygulamaya alma

e.       Hizmet sunum süreçleri

i.      Hizmet seviyesi yönetimi

i.            Hizmetin Raporlanması

ii.            Hizmet Sürekliliği ve Mevcudiyetinin Yönetimi

iii.            Hizmetlerin Bütçelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi

iv.            Kapasite Yönetimi

v.            Bilgi Güvenliği Yönetimi

f.        İlişki süreçleri

i.      İş ilişkisi yönetimi

ii.      Tedarikçi yönetimi

g.       Çözüm süreçleri

i.      Olay ve hizmet talep yönetimi

ii.      Sorun yönetimi

h.       Kontrol süreçleri

i.      Konfigürasyon yönetimi

ii.      Değişiklik yönetimi

iii.      Sürüm ve yayılım yönetimi

3.       İç denetim

a.       Denetim türleri

b.       İç denetim nedir?

c.       İç denetimin faydaları

d.       Belgelendirme denetimi

e.       Denetim süreci

i.      Denetim öncesi (planlama, hazırlık)

ii.      Uygulama (açılış toplantısı, denetim, uygunsuzlukların belirlenmesi, kapanış toplantısı)

iii.      Denetim sonrası (raporlama, takip ve kapatma)

f.        Denetçi özellikleri ve tavsiyeler

4.       Sınav

 

İlgili ve İlişkili Konular Yönetim Sistemi, BT Hizmet Yönetimi , ITIL, COBIT, Risk Yönetimi, İş Etki Analizi, ISO20000, ISO27001, ISO22301, Hizmet Kataloğu, Hizmet Seviyesi, Hizmet Sürekliliği, Tatbikatlar, Yasal Uyumluluk, Değişiklik Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Olay, Sorun (Problem), Sürüm, Yayılım, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, BT Hizmet Yönetimi Rolleri, Tasarım, Geliştirme, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, Felakette Kurtarma Merkezi, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Konfigürasyon Veri Tabanı, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim,
Kimler Katılabilir Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.