Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarında üst yönetimin farkındalığının sağlanması