Eğitim Dokümanları: ISO 37001 Baş Denetçi Kursu: Kapsam ve Hedefler  

KAPSAM:
Rüşvete artan bir odaklanma olduğu için, ticari itibar, sürdürülebilirlik ve büyüme tehlikededir. Rüşvetin etkileri küresel olarak hissedilir ve rüşvet eylemleri önemli cezai yaptırımlara neden olabilir. Bu nedenle gerekli kontrollerin uygulanması ve ARYS çalıştırılması gözlem altında tutulmalıdır.
Daha iyi bir denetim için konuyla ilgili daha iyi bilgiye gerek vardır. Bu amaçla; ISO 37001: 2016 rüşvetle mücadele yönetim sisteminin (ARYS), rüşvetin yasaklanması, önlenmesi, tespit edilmesi ve raporlanmasının ve uluslararası en iyi bilinirler çerçevesinin nasıl sağlanabileceğinin öğrenilmesi şarttır.
Tecrübeli bir öğretmenler tarafından yönetilen bu kurs, rüşvetle mücadele kavramlarını ortaya koymakta, bir ARYS’nin faydalarını ve ISO 37001: 2016’nın temel gereksinimlerini ve içeriğini açıklamaktadır. Kamu, özel ve gönüllü / kar amacı gütmeyen sektörler dahil olmak üzere tüm

AMAÇ: ISO 37001’e dayalı bir rüşvetle mücadele yönetim sistemi (ARYS), organizasyonunuzda, meydana gelebilecek herhangi bir rüşvetle ilgili olarak (yasaklayan, önleyen, tespit eden, raporlayan ve ele alan) bir çerçeve sağlayacaktır. Bu süreçte ulusal yasaları, yönetmelikleri ve uluslararası tanınmış en iyi uygulamaların gereklerini dikkate alır.
Kurslar, standarda aşina olmanıza, bir ARYS’nin bir kuruluşa nasıl uygulanacağını ve nasıl denetleneceğini öğrenmenize yardımcı olacak bir süreç izler.
Bu eğitimin tamamlanması üzerine, katılımcılar aşağıda belirtilen konularda bilgi sahibi olacak ve uygulayabileceklerdir:
• Denetçinin ve denetim ekibi üyelerinin rolleri ve sorumlulukları
• ISO 37001: 2016 ARYS’ye yönelik denetim ilke ve teknikleri
• Denetim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve takibi

 • Rüşvetle mücadele yönetim sistemlerinin denetimi ve sertifikasyonu için yeterlilik şartları
  • Denetim kanıtı çıkarmak için görüşme becerisi ve teknikleri
  • Denetçinin nitelikleri ve davranışsal gereksinimleri

Kurs Süresi: İhtiyaç sahibinin durumuna göre 3 veya 5 gün.

Bu kursa katılan kişilerin yeterliliği ve uygunluğu açısından önkoşullar: Kimler katılmalıdır?

 

 • Rüşvetle mücadele yönetiminden sorumlu herkes:
 • Özellikle yüksek riskli rüşvet ortamlarında faaliyet gösteren etik davranış, kurumsal yönetim, risk ve uyumluluk, yönetim sistemleri, rüşvetle mücadele tedbirleri, insan kaynakları, satın alma ve iş ortaklarını yönetme / seçme gibi sorumlulukları olanlar.
 • Rüşvet karşıtı yürütme faaliyetlerinden sorumlu olanlar,
 • Rüşvetle mücadele uygulamalarına yeni giren iç ve dış yönetim sistemleri denetçileri
 • Rüşvet ve rüşvetle mücadele yönetim sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler.

Seçilebilirlik

 • Bu dersi almadan önce bir ön koşul, ISO 37001: 2016 Bilinçlendirme Eğitimini başarılı bir şekilde geçmek olacaktır.
 • Buna ek olarak, delege 2 ila 5 yıllık iş tecrübesine ihtiyaç duymaktadır.

Kazanım:  Öğrenmekten amaç aşağıdakileri yapabilirliktir:

 • Rüşvetin anahtar kavramlarını tanımlamak
 • ISO 37001: 2016’nın arka planını, yapısını ve amacını açıklamak,
 • ISO 37001: 2016’da yer alan “gereksinimi karşılayacak kadar yeterli prosedürler” gerekliliklerini yorumlamak,
 • Rüşvetle mücadele yönetim sisteminin nasıl denetlendiğini anlamak.
 • Etkin bir ABMS’nin uygulanmasının ticari faydalarını göstermek
 • Planla-Yap-Uygula-Kontrol Et yasası yönetim sistemi yaklaşımının kullanılmasının ve bunun ISO 37001: 2016 ile nasıl ilişkili olduğunu araştırmak.

 

Kazanımın amacı: Bu kurs şunları yapmanıza yardımcı olur:

 • Rüşvetten korunmanın neden gerektiğini açıklamak,
 • ABMS’nin rüşveti nasıl azaltacağını veya ortadan kaldırabildiğini tanımak
 • ISO 37001: 2016’nın temel gereksinimlerine aşina olmak,
 • Bir ABMS planlamak için gerekli adımları kontrol etmeyi bilmek,
 • Rüşvetle mücadele pratikleri ve rüşvetle mücadele yönetim sistemleri bilgisini arttırmak.

 

Araç ve dokümanlar: Neler dahildir?

 • Detaylı kurs notları,
 • Öğle ve nefes aralıkları,
 • Tamamlayınca ülke çapında tanınan Bahadır Eğitimsertifikasına sahip olacaksınız.

View dates and book now

Bölüm Planları, 2 temel bölüm vardır; 1.de ARYS bilgisi ve ikincide ise denetim prosedürleri anlatılacaktır.  Yapı şöyledir:

 • Genel Tanıtım;
 • Rüşvetle mücadele prensipleri, kelime bilgisi (terminoloji) ve ISO 37001 gereklilikleri;
 • Aşama 1 denetimi (belge incelemesi dahil);
 • Denetim planlaması;
 • Süreç denetimi ve denetim becerileri;
 • Uygunsuzluk raporları ve denetim raporlarının yazılması;
 • Denetim takibi.

 

Öğretici Notları, yordamı

Bilgiye dayalı sunum, tartışmalar, alıştırmalar ve vaka çalışmaları arasında bir denge vardır. Zamanın yaklaşık üçte biri faaliyet tabanlı öğrenmeye harcanır.
Öğrencilerin soruların stiline aşina olmalarına yardımcı olmak için ders boyunca taklit bir sınav kağıdı tartışılacaktır.

 

Katılımcı notları: Eğitim Alana bağlıdır, tavsiye edilir.

 

Vaka çalışmaları: Sunumda verilir.

Takım çalışması: Delegeler, çeşitli kurs alıştırmaları ve rol oynama faaliyetlerini yürütmek amacıyla uygun takımlarına yerleştirilecektir.

Her üyenin sırayla Takım Lideri rolünü üstlenmesi beklenir.
Bu çalışmalar, Takım Lideri tarafından yapılacak resmi bir sunum gerektirecektir.

EğitimKuruluşu hakkında bilgi:

Bahadır Bilgi teknolojileri Limited Şt, www. Bitdan.com.

Bahadır, 2011 kurulmuştur;

Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel hukuk gerçek ya da tüzel kişilerine ve sivil toplum kuruluşlarına genel yönetim konuları başta olmak üzere ihtiyaç duydukları konularda, iletişim, proje, pazarlama, yönetim sistemleri, verimlilik, ürün, üretim, bütçeleme ve maliyet muhasebesi, finansal raporlama, iş sağlığı ve yönetim sistemleri, her türlü teşvik uygulamaları konularında yeniden yapılandırma, proje yönetimi hizmetleri vermek, eğitim vermek ve danışmanlık yapmak.

Sürekli Değerlendirme: Bu kursa katılırken, iki ayrı unsuru içerecek olan BAHADIR’ın resmi değerlendirmeye tabi olacaksınız:
• Delegeler, toplu veya bireysel olarak ve simüle edilmiş denetim tatbikatı sırasında çeşitli vaka çalışmalarını üstlenirken, kurs süresince kurs eğitmenleri tarafından üstlenilen her delege sürekli değerlendirilecektir.
• Her bir delege resmi bir sınavdan geçecektir.
• Eğer bir delege sürekli değerlendirmeyi geçerse, ancak sınavı geçemezse, sınavı daha sonra tekrar alabilir.
• Bir delegenin sınavı özellikle düşük puan ile başarısız olursa, tüm kursu tekrar almaları tavsiye edilir.

Eğitimci yeterlilikleri: Eğitimcilerin CVlerine siteden takip edebilirsiniz